A miskolci Szent Imre-templom honlapja

Miskolc-újdiósgyőri Római Katolikus Plébánia

Ima papjainkért:

 

Uram, tedd őket a te békéd eszközévé!

Add, hogy ahol gyűlölet lakik, oda megbocsátást vigyenek,

ahol szétválaszt a viszály, ott egyetértést keltsenek,

ahol tévedés uralkodik, ott az igazságot hirdessék,

ahol az ördög jár körül, ott hitet ébresszenek,

ahol megbénít a kétségbeesés, ott reményt támasszanak.

Uram, add meg nekik a kegyelmet, hogy ne keressenek

másoknál vigaszt, hanem ők vigasztaljanak,

ne óhajtsanak megértést, inkább ők igyekezzenek megérteni,

ne igényeljenek szeretetet, de szívből szeressenek.

Mert az kap, aki ad, az nyer bocsánatot, aki maga is

megbocsát, és aki Isten akaratából vállalja a halált,

az megy be a boldog örökéletre Veled. Amen

(Assisi Szent Ferenc – XII. Pius)

 

 

Jöjj, Szentlélek, szállj ránk, örök, boldog fénysugár!

Vezesd életünk a szűk ösvényen! Segítsd levetni régi ruhánk!

 

 

Jeruzsálemben azok gyűltek össze, akik képesek voltak meghallani az apostolok beszédét. A Szentlélek drámai módon szállt le az apostolokra: erős széllel és lángnyelvekkel. Ismerjük, hogy a tűz és a szél összetartozó szimbólumok, a soha ki nem alvó lelkesedés, készség és hit megnevezései. Ahogyan a Biblia mondja: Isten mindig tudja, milyen módon szóljon, hogy az emberek megértsék. A Szentírás által, az Eucharisztia által, a szeretet közösségei által, bármiféle imádság által, a szépség által és még a csend által is beszél az Isten. Az első keresztényeket a Szentlélek azonosította. Ha valakiről megtudták, hogy hívő lett, akkor rögtön azt kérdezték: megkapta-e a Szentlelket?

Jézus szinte provokálja kora nagyjait azzal, hogy nem velük alapít egyházat. Hanem a kicsikkel, az egyszerűekkel, az írástudatlanokkal. Ahhoz azonban, hogy tizenkét ilyen emberből létrejöjjön az Egyház, hozzá kell adnunk a Szentlelket. A pünkösd lényege, hogy az ember a Lélek erejében fölülmúlja önmagát, képességeit, tehetségét.

(Juhász Ferenc gyöngyösi plébános)

 

Amikor a hatóságok megostorozták és bebörtönözték az apostolokat, ők visszavágtak: „Nem engedelmeskedünk nektek. Nem engedelmeskedhetünk, mert el kell mondanunk azt, amit tudunk, és azt, amit láttunk.” Krisztust a Szentlélek erejével hirdették.

Krisztus nekünk ajándékozta a Szentlelket, hogy elkísérjen bennünket utunkon. Amikor azt halljuk, hogy ócsárolják és kritizálják az Egyházat, kérdezzük meg magunktól: „Milyen katolikus vagyok? Védem és hirdetem Krisztust, vagy szégyellem magam és zavarba jövök, amikor ezt kellene tennem?”

(Briege McKenna O.S.C.)

 

 

A húsvét előtti negyven nap nyomorúságunk és szomorkodásunk időszakát jelképezi. A húsvét utáni ötven nap, amikor az alleluját zengjük, a majdan bekövetkező öröm, nyugalom, boldogság, örök élet jelképe. Két időszakot jelöl a negyven és az ötven nap: a Krisztus feltámadása előtti és az utána való időt. A szomorúság idejét jelöli a negyven nap: ezt éljük is. Az örök nyugalom, a mennyország idejét jelzi az ötven nap, de ezt még nem éljük, az igazi allelujára még csak vágyódunk (Szt. Ágoston nyomán).

 

 

„Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai, az irgalom érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést! Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen! Ahogy az Úr megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is! Mindezek fölött pedig: öltsétek magatokra a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke! S Krisztus békéje, amelyre meghívást kaptatok egy testben, uralkodjék a szívetekben! Legyetek hálásak!”

(Kol 3,12–15)

 

Szentlélek Úristen!
Szenteld meg a Te templomodat: az én testemet és egész életemet,
hogy mindig érezzem magamban isteni segítségedet,
és rajtam keresztül megtapasztalhassa mindenki isteni jelenlétedet,
aki velem együtt él, vagy aki csak velem találkozik,
hogy a Te segítségeddel mindnyájan elnyerjük az örök életet,
Krisztus, a mi Urunk által.

 

 

Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében.

(Szent Fausztina: Napló, 1059)

 

„Ti, akik egykor sötétség voltatok,
most világosság vagytok az Úrban.
Éljetek hát úgy, mint a fény fiai!
A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség.”

(Ef 5,8–10)

 

„Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoknál.”

(Mt 6,1)

 

„Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat! Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől!”

(Zsolt 51,3–4)

 

Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is?
S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is?

(Mt 5,46-47)

 

„Mivel viszonozzam az Úrnak, ami jót tett velem?
Veszem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.” 

(Zsolt 16,12–13)

 

Uram,
tégy engem a te békéd eszközévé!

Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
Ahol sértés, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést.
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétely, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol szomorúság, oda örömet.

Uram,
add, h
ogy inkább én igyekezzek vigasztalni,

Mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjem másokat megérteni,
Mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
Mint hogy szeretetet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre.
Ámen.                                                                          

(Assisi Szent Ferenc imája)

Szeretett Jézusom, engedd,
hogy megpihen
jek benned,
ki fölötte állsz minden d
olognak,
minden teremtménynek,
angyalaidnak,
minden dicséretnek,
örömnek és vidámságnak,
minden
dicsőségnek
és tiszteletnek,
minden
mennyei seregnek.
Mert egyedül te
vagy
a legnagyobb.
Csak te vagy min
denható
és mindenekfölött jó.
Jöjj
hozzám, és vigasztalj,
törd szét bilin
cseimet,
és ajándékozz meg szabad
sággal.
Nélküled nem teljes az örö
möm.
Nélküled üres az asztalom.

(Myrna Nazzour imája)

 

Amikor nem szólsz, ha bántanak, amikor nem keresed a magad igazát, amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged:

a hallgatás szelídség.

Amikor nem feded fel testvéreid hibáit, amikor készségesen megbocsátasz, anélkül, hogy a történteket felemlegetnéd,amikor nem ítélsz, hanem imádkozol:

a hallgatás irgalom.

Amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést, amikor nem keresel emberi vigaszt, amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod, hogy a „mag” kicsirázzék:

a hallgatás türelem.

Amikor nincs versengés, amikor belátod, hogy a másik jobb nálad, amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek, amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért, amikor cselekedeteidet félreértik, amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét:

a hallgatás alázat.

Amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni, amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess, amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged, mert elegendő neked, hogy az Úr megért:

a hallgatás hit.

Amikor átkarolod a keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd: „Miért?”:

a hallgatás imádat.

Jézus hallgatott(Mt 26,63)

(Forrás: BTV bokorportál)

 

„Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.”

(Mt 6,34)

 

„Az érzéseid nem mindig tőled függenek, hogy mégis szeretsz, arról ismered fel, ha a megtapasztalt kellemetlenségek és viszontagságok mellett megőrzöd lelked békéjét, s imádkozol azokért, akiktől elszenvedted a fájdalmakat, s jót kívánsz nekik.”

(Szent Fausztina: Napló, 1628.)

 

„Másnap látta, hogy Jézus közeledik hozzá. Erre így szólt: »Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Ő az, akiről mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt; de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy őt megismertessem Izraellel.« János tanúságot tett és azt mondta: »Láttam, hogy a Lélek, mint galamb, leszállt az égből és rajta maradt. Nem ismertem őt, de aki azért küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: ’Akire látod a Lelket leszállni és rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.’ Én láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.«”

(Jn 1,29–34)

 

Énekkari próbára: hívjuk és várjukaz énekelni szerető és tudó testvéreket. Különösen

bátorítjuk, hívjuk fiatalabb testvéreinket, vállaljanak néhány órát liturgia-szolgálatra.

Közeleg húsvét ünnepe, szeretnénk a liturgiát ünnepélyesebbé tenni a Passió énekes

előadásával és a szertartásokhoz tartozó egyéb kórusművek éneklésével.

A próbaszombaton – később megbeszélt időpontban- lesz, melyet a templom

sekrestyéjében tartunk.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 17
Tegnapi: 31
Heti: 48
Havi: 888
Össz.: 23 282

Látogatottság növelés
Oldal: Lelkiség
A miskolci Szent Imre-templom honlapja - © 2008 - 2018 - miskolcszentimre.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: szent imre templom miskolc - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »